Workshop (met een prijsvraag!): Maak een Linked Data analyse met behulp van SPARQL op basis van Kadaster data

Tijdens deze workshop maak je een Linked Data analyse met behulp van SPARQL op basis van Kadaster data. Ook ga je aan de slag met het maken van een knowledge graph. Grote knowledge graphs – gedistribueerde datasets uit verschillende bronnen met miljoenen stukjes data – maken het makkelijker en efficiënter om rijke geïntegreerde analyses op deze data uit te voeren. Je leert hoe deze worden gebouwd. Hoe je ze in de praktijk gebruikt. En hoe je de grafieken toepast om complexe data-analyses uit te voeren door praktische ervaring met SPARQL te bieden. 

In het tweede deel van de workshop ga je zelf een query maken. Heb jij de mooiste? Dan win je een Bol.com-bon t.w.v. € 50,-. Na deze workshop weet je waar en hoe je linked data het beste toepast om analytische vragen te ondersteunen. We vertellen je graag meer over technieken als machine learning en augmented reality. En wat het werk van onze Kadaster Data Scientists zo innovatief en uitdagend maakt. 

Deze workshop wordt gegeven in het Engels en je hebt hiervoor een laptop nodig.

Planning

10:00 – 10:10 – Introductie (Erwin Folmer)

10:10 – 11:10 – Linked Data & SPARQL training (Thomas de Groot)

11:10 – 12:00 – Kadaster Knowledge Graph training (Lexi Rowland)

12:00 – 12:30 – Lunch

12:30 – 12:40 – Uitleg opdracht/prijsvraag: Een Analyse maken (Lexi Rowland)

12:40 – 15:00 – Zelf aan de slag met de analyse

15:00 – 15:30 – Elk persoon/team presenteert zijn analyse/query met visualisatie: Bekendmaking prijswinnaar.

Data Talk: Datagedreven werken… wat is het, hoe doe je het en wat kun je ermee?

Organisaties gaan steeds meer het belang van data inzien. Ze zijn bereid om meer bedrijfsbeslissingen van data af te laten hangen. Ze willen datagedreven werken. Maar hoe doe je dat eigenlijk? En wat komt er zoal bij om de hoek kijken? In deze datatalk gaan we daar dieper op in.

Ton Godtschalk, Capgemini, Lead Data Trainer

Workshop: Breng je data in kaart met Power BI

Zet samen met docenten en studenten van de opleiding informatica van Avans Hogeschool, de eerste stappen naar het in kaart brengen van je data. We staan in de workshop stil bij het opstellen van KPI (Key Performance Indicatoren), hoe een “goed” dashboard in te richten en we zetten de eerste stappen met PowerBI.

Breng je laptop en een eigen Excel dataset mee.

Workshop: Bescherm (aub) je data!

Data. Iedereen heeft er mee te maken. Maar nog lang niet iedereen is zich bewust van de enorme risico’s die aan data kleven. Kun je er niet meer bij, dan kan dat verstrekkende gevolgen hebben. Of als ze worden gestolen, soms zonder dat dit  wordt opgemerkt. Daarom moet je je data beschermen en voorbereiden op het ergste. Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport bespreekt welke dreigingen er zijn, wie daarvan de dupe kunnen worden en hoe daarmee om te gaan.

Lisette Oosterbosch, Community Manager Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport

Keynote: Alexa, hoe innoveer ik met data?

Data is de brandstof voor innovatie. Vooral als het wordt ingezet voor een betere maatschappij. Maar hoe word je een onbetwiste ‘Data Master’, en wat zijn de innovaties en trends waar je vooral op moet gaan letten?

Workshop: ‘Ziek zijn’ van de ‘dataschuld’

Ronald Damhof neemt ons mee in de wereld van het wanstaltig kopiëren binnen de overheid als een gevolg van de wijze waarop wij digitaliseren organiseren. Dit heeft geleid tot vele vele vele silo’s van gegevens. Gegevens die worden gezien als een bijproduct van de applicatie/service waar de interactie en functionaliteit leidend is. Met als gevolg dat we te maken hebben met een enorme ‘dataschuld’. Maar we kunnen dit oplossen. Ronald stelt voor dat we grote(re) bestuurlijke attentie en daadkracht gaan zetten op drie belangrijke ontwikkelingen, en noemt dit ‘de deltawerken’ van de digitalisering binnen de overheid.

Het model wordt binnen veel organisaties gebruikt om een integrale datastrategie te ontwikkelen en met elkaar in gesprek te komen, belangen over data te onderscheiden, investeringen in data te onderbouwen en te komen tot een groeipad die past bij de organisatie en haar doelstellingen. Bovenal biedt het model een denkkader die de behoefte om innovatief met data te werken verbindt met de behoefte om die innovaties ook ten dienste te laten zijn voor burger en maatschappij.

Deze operationarisatie van innovaties in data is niet iets wat ingekocht, ingehuurd of projectmatig gerealiseerd kan worden. Het is een organisatorische vaardigheid die veel vergt van alle partijen, zowel beleid als uitvoering. Tijd om data serieus te nemen. Tijd om data daadwerkelijk chefsache te laten zijn. Ronald Damhof is afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen in de economische wetenschappen en is Chief Data Officer van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Hij heeft op het gebied van enterprise, informatie- en data-architectuur meer dan 20 jaar ervaring. Parttime doceert hij Enterprise Architectuur op Nyenrode Business Universiteit, is docent voor de Chief Data Officer leergang van Outvie en is een bekende publieke spreker en auditor op het gebied van informatie- en data-architectuur, datastrategie, datakwaliteit en governance. In 2021 heeft Ronald van DAMA International de DAMA Excellence award in ontvangst mogen nemen.

Lancering: SPARK Fieldlab Smart & Circular Construction

Klik hier om je aan te melden voor de lancering.

In dit nieuwe fieldlab wordt gebouwd aan concrete opleidingen, programma’s en innovatieprojecten om versnellingen te realiseren in smart en circulair bouwen.

Op 28 juni wordt het SPARK Fieldlab Smart & Circular Construction officieel gelanceerd. Internationale sprekers nemen je mee in de ontwikkelingen van digitalisering, industrialisatie, biobased- en circulaire materialen en geven inspirerende voorbeelden. Want hoe geven we deze transities vorm zodat het bijdraagt aan een duurzame leefomgeving waarbij technische- en sociale innovatie hand in hand gaan?

Verduurzaming van de gebouwde omgeving, digitalisering en industrialisering van de bouw vraagt om innovatieve bedrijven, die nieuwe materialen, technologieën en werkwijzen kunnen ontwikkelen en toepassen. Het SPARK Fieldlab Smart & Circular Construction (SCC) brengt dit allemaal samen.

We werken enerzijds aan het ontwikkelen van de (digitale) skills die hard nodig zijn in de transitie industrieel en circulair bouwen. Anderzijds werken we gezamenlijk aan innovatieve showcases waarin we de mogelijkheden van nieuwe technologie en materialen in de praktijk demonstreren. Door het gewoon te doen, leren we namelijk het meeste!

Workshop: Eén overheidsraamwerk voor datamanagement?

Er zijn verschillende standaard frameworks (bijvoorbeeld Dama-dmbok) beschikbaar voor datamanagement. Hoe selecteer je een passend datamanagementframework voor een overheidsorganisatie? Aan welke eisen moet een datamanagementframework voldoen? Wat maakt een overheidsorganisatie nu anders dan een profit-organisatie? De NORA expertgroep gegevensmanagement neemt je mee hoe je deze selectie zelf kunt toepassen.

Workshop: Duurzame toegankelijkheid van data

Informatie is duurzaam toegankelijk als die gedurende de vastgestelde bewaartermijn voldoet aan de volgende kenmerken: vindbaar, beschikbaar, leesbaar, interpreteerbaar, betrouwbaar en toekomstbestendig. Voor iedereen die daar recht op heeft en voor zo lang als noodzakelijk. In veel organisaties zijn informatiespecialisten hiermee bezig. Daarnaast zijn er specialisten die zich bezighouden met data. In de kern doen ze precies hetzelfde, maar vanuit een andere invalshoek. Tijdens deze workshop laten we zien hoe de informatiewereld en de datawereld afzonderlijk van elkaar verschillende oplossingen voor dezelfde vraagstukken ontwikkelen. Kunnen we met elkaar stappen zetten om de kloof te dichten? 

Rens Ouwerkerk is Adviseur Ontwikkeling Kennisproducten bij het Nationaal Archief. Het herbergt collecties voor de rijksoverheid, de provincie Zuid-Holland en het voormalige graafschap Holland. Er is ook materiaal van particuliere instellingen en individuen met een associatie met de Nederlandse overheid of de politieke of sociale geschiedenis van Nederland. 

Workshop: Datakwaliteit

Datakwaliteit is de basis van elke vorm van dataverwerking en besluitvorming. Arre Zuurmond neemt je mee in zijn vraagstuk rondom informatiehuishouding en de datakwaliteit daarbinnen. Discussieer met Arre over welke datakwaliteit van toepassing is op de verschillende organisatietypen die hij onderscheidt. Een interactieve sessie met de regeringscommissaris Informatiehuishouding.

Arre Zuurmond is sinds 1 januari 2022 de regeringscommissaris Informatiehuishouding. En zal als aanjager de uitvoering van het generieke actieplan informatiehuishouding Rijksoverheid ‘Open op Orde’ bevorderen. Dit meerjarenplan richt zich op de structurele verbetering van de informatiehuishouding binnen de gehele Rijksoverheid. In 2016 is Zuurmond uitgeroepen tot overheidsmanager van het jaar. 

Afsluiting ELSA Lab in a day & Moral Data City Hunt

Welke lessen zijn er geleerd over verantwoorde toepassing van crowd control en camera surveillance? Welke lessen over de organisatie van een ELSA Lab, waarin data- en technologie aanbieders samen met beoordelaars vanuit gemeenten en provincie en met praktijkdeskundigen uit de inwoners de sociale, ethische en juridische impact van hun plannen toetsen? En welke vragen zijn er verder op te lossen? Lectoren Ben Kokkeler (Avans) en Bart Wernaart (Fontys) geven samen een korte terugkoppeling uit het experiment AI ELSA Lab in a Day en gaan nader in op de bevindingen van de onderzoekers tijdens het uitvoeren van de Moral Data City Hunt, waarbij gesprekken met bewoners zijn vastgelegd, en bewoners in interactie met Chatbot MORA nagedacht hebben over ethische prototypes van verantwoorde drones in de binnenstad. 

Workshop: Weggebruikers slim sturen door middel van data

Een grote ergernis voor wegbeheerders. Navigatiesystemen die het verkeer over de kleinste binnenwegen of langs drukke schoolroutes sturen. Data kunnen voor wegbeheerders de sleutel tot succes zijn om navigatiediensten het verkeer op een wenselijke manier (volgens het beleid) te laten sturen.

Met het project ‘Slim Sturen’ hebben SmartwayZ.NL, wegbeheerders en serviceproviders een innovatieve en datagerichte aanpak ontwikkeld om deze en andere mobiliteitsproblemen aan te pakken.

De provincie Noord-Brabant heeft dit project ondersteund met een dataplatform. Om dit verder op te schalen in Nederland is het Datagedreven Ecosysteem Mobiliteit en Smart City (DEMS) randvoorwaardelijk. Ontdek in deze sessie of de aanpak van SmartwayZ.NL ook in jouw gebied kan werken, hoe je start met een dataplatform en wat het belang is van landelijke ontwikkelingen zoals DEMS.

Yvonne van Velthoven-Aarts: Teammanager Verkeersmanagement SmartwayZ.NL bij provincie Noord-Brabant.
Martijn Heynickx: programmaleider Mobiliteitsinformatie bij provincie Noord-Brabant

Workshop: Next Level Urban Planning

Steden groeien en worden steeds complexer om te besturen. De uitdagingen in o.a. verdichting, energie- klimaattransitie, mobiliteitstransitie en leefbaarheid zijn onderling verbonden. Integraliteit is daardoor een vereiste. Deze complexiteit gaat de grenzen van het verstandelijke vermogen te buiten. De digitale revolutie maakt een compleet nieuwe manier werken mogelijk voor de integrale stedelijke planning. Het UDI Digital City Programma is een ecosysteem van bedrijven, kennisinstellingen en overheden met als doel om deze nieuwe digitale werkwijze te ontwikkelen. In deze workshop lichten we dit toe en gaan we op interactieve wijze de discussie aan over de belangrijkste kansen en uitdagingen om tot deze nieuwe digitale manier van werken te komen. Aan de hand van twee concrete use cases bespreken we hoe een urban digital twin kan worden toegepast in besluitvorming en om inwoners te betrekken in het stedelijke planning proces.

Publieke Codes: route langs kunstwerken in de openbare ruimte

Publieke Codes Guided Tour en vernissage

Interactieve wandeling langs de kunstinstallaties van het project Publieke Codes. Welke invloed heeft digitale technologie op de sociale interacties in de publieke ruimte? Dat onderzochten acht recent afgestudeerde makers/teams uit ’s-Hertogenbosch en omgeving in het project Publieke Codes. Gedurende vijf maanden kregen zij diverse skills- en inspiratiesessies voorgeschoteld en maakten zij uiteindelijk diverse publieke installaties die te zien zijn op Data Week NL. Loop met de organisatie de route en spreek de makers van nu.

U kunt zich gratis inschrijven via deze pagina.