Datastad Expo Kinder Route

Vanochtend staat in het teken van de lancering van de Datastad Expo Kinder Route app. Vanaf 11.00 uur klinkt het officiële startsein van de game bijgewoond door de kinderburgemeester. Leuk voor kinderen t/m 12 jaar.

Heb jij iets met data, wil je hier meer over weten en zoek je nog een leuke herfstactiviteit? Geef je dan snel op als gezin. Je gaat samen op pad om met de app te kijken welke mooie data initiatieven er zijn in de stad! Via de app loop je samen met een avatar een leuke kinderroute van 1 km. Je leert meer over de mooie data initiatieven in de stad.

Meld je hier aan.

Side event: VERSE ALGORITMES (gratis)

MAAKSESSIE #1 VERSE ALGORITMES met Roos Groothuizen: Black Mirror Stories 

Kruip in het hoofd van Roos Groothuizen en ervaar hoe je speltechnieken in kunt zetten om grote thema’s als digitalisering tastbaar te maken. We spelen diverse spellen en vervolgens ga je zelf aan de slag. In deze sessie vertelt Roos Groothuizen ook uitgebreid over haar solopraktijk en collectief Telemagic. Roos Groothuizen is een mediakunstenaar die strijdt voor digitale mensenrechten. In haar praktijk en binnen het kunstcollectief Telemagic doet ze onderzoek naar de menselijke kant van onzichtbare algoritmes, informatiefilters en oneerlijke distributie. Wie is er uiteindelijk in controle over wat we waarnemen?

Tickets en aanmelden

Side event: city deal challenge

The 4th edition of the data challenge The Healthy Brabantine City, organized by Hackathon Masters in collaboration with City Deal Kennis Maken ‘s-Hertogenbosch, will take place on 29 and 30 October 2021. Student teams from MBO-HBO and WO education, professionals and residents work for two days on (data-driven) solutions. An independent jury then evaluates the solutions. The issues relate to water, health and the living environment.

Data matters. What is your data solution? You can apply now.

Why interesting for participants?
Do you want to work in a team on (data) issues about the Healthy Brabantine City?
You develop a working prototype and business model. During this challenge, coaches support you and your team. You learn a lot in a short time. You build your network with professionals from the field of the healthy living environment. With your team you have a chance to win a cash prize. So, clear your calendar and register now!

Practical data
Date: 29 & 30 October 2021
Start: From 9.00 AM
For whom? MBO, HBO/ WO students/ Young Professionals
Maximum seats: 12 teams (max 4 persons per tea), 48 participants
Locatie: Mariënburg, JADS, ‘s-Hertogenbosch
Entrance fee: No
Rewards: Total prize money € 2.250,- catering all-inclusive, small party

For participation: Check www.gezondebrabantsestad.nl

READ MORE AND APPLY

Presentatie City Deal “Slimme stad, zo doe je dat”

10.00 uur

Aftrap: Een slimme stad, zo doe je dat – Hoe verandert digitalisering en technologisering ons hele leven? En hoe verandert het regio’s, steden en dorpen? Door Jan-Willem Wesselink, programmamanager van de City Deal.

10.20 uur

Pitches van de workshops. We houden meerdere workshops met interactieve presentaties tegelijkertijd. Iedere workshop heeft zijn eigen onderwerp.

10.30 uur

Workshopronde 1Spreker
Aanbesteden van Urban data platformsDaniël de Klein (Gemeente Helmond)Volg online
Modelverordening Smart city toepassingen in de Openbare ruimteAnita Nijboer (Kennedy Van der Laan)Volg online
Wat is een effectieve datastrategie in het sociaal domein?Arjen Hof (WeCity)Volg online

11.15 uur

Workshopronde 2Spreker
Crowd Safety ManagerJeroen Steenbakkers (Argaleo) Volg online
Citimesure – Lokaal meten van luchtkwaliteitMohammad Gharesifard (Eurocities) en Marcel Broekhaar (BMC) Volg online
Hoe organiseer je het ethisch debat?Susan van Esch (phbm)Volg online
Hoe ontwerp je met data?Mart Reiling (TRACK)Volg online
Hoe veranderen businessmodellen door digitalisering?Jan-Willem Wesselink (Future City Foundation)Volg online

12.00 uur

Lunchlezing door Dries Depoorter (Gentse mediakunstenaar, onder andere bekend van ‘Flemish scrollers’)

1ste workshopronde: keuze uit 4 workshops

TijdstipWorkshop 1Workshop 2 Workshop 3Workshop 4
12.30 – 13.30Datagedreven werken in
Gemeente Tilburg
JBZSturen in de afvalwater keten
Waterschap AA en Maas
Data Volwassenheid

Workshop 1 – Twee jaar datagedreven werken in Tilburg

Organisatie: gemeente Tilburg
Spreker: Mathijs van Niel

Ruim 1,5 jaar geleden heeft Mathijs van Niel als programmamanager binnen gemeente Tilburg het programma datagedreven werken opgezet. Een buitenboord motor die de beweging naar een datagedreven organisatie op gang moest helpen. Nu 1,5 jaar later zit het programma in de afrondende fase. Ibrahim Bahadin, de huidige programmamanager, heeft de taak om de buitenboord motor juist weer in te bouwen in de organisatie, waarna de organisatie de beweging zelf verder kan brengen.  

Mathijs en Ibrahim nemen je in deze sessie mee in hun verhaal. Waar loop je tegenaan bij het in gang zetten van de beweging naar een datagedreven organisatie? Wat zijn de leerpunten en de succesfactoren? En welke obstakels kom je tegen bij afronding van het programma en overdracht naar de staande organisatie? Naast het delen van hun verhaal is er ook de mogelijkheid om Mathijs en Ibrahim het spreekwoordelijke hemd van het lijf te vragen over hun ervaringen. 

Volg online

Workshop 2 – JBZ

Organisatie: Jeroen Bosch Ziekenhuis
Sprekers: drs. H. Geraedts en drs. M. van Schadewijk

‘Data-gedreven werken in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, hoe doen ze dat’

drs. H. (Harm) Geraedts, manager bedrijfsvoering en themahouder intelligence en drs. M. (Marcel) van Schadewijk, manager finance & control en managementinformatie geven een inkijk in het data-gedreven werken in het JBZ. Data-gedreven werken in de medisch specialistische zorg gaat verder dan enkel de budget en realisatie en heeft een boost gekregen bij de invoering van digitale omgevingen zoals het elektronische patiënten dossier (E.P.D) en de logistieke E.R.P-omgeving. Hoe organiseert het JBZ dit, welke kansen ontstaan en wat zijn de obstakels? En hoe ziet de werkwijze in het JBZ van morgen eruit en wat betekent de data hierbij?

Volg online

Workshop 3 – Sturen in de afvalwaterketen

Organisatie: waterschap Aa & Maas
Sprekers:

  • Wijnand Turkensteen – adviseur afvalwaterketen waterschap Aa en Maas
  • Eef Spekman – adviseur stedelijk afvalwater gemeente ‘s-Hertogenbosch

350 gemeenten in Nederland zamelen het afvalwater in voor 21 waterschappen die dit in 315 zuiveringsinstallaties zuiveren. Dit doen we als waterschap Aa en Maas op slimme manieren, maar het kan nog beter!  In de stappen van inzamelen, transporteren en zuiveren willen we nog veel verbeteren door gebruik te maken van alle data die we hierover hebben. Datagedreven afvalwaterbeheer dus.

In deze workshop nemen we je mee in wat we als waterschap weten en geleerd hebben, maar zeker in wat onze plannen zijn. Jouw input als organisatie, medewerker EN burger horen we graag in een discussie over wat kritische stellingen zoals: ‘Waarom beheren meerdere partijen samen de afvalwaterstroom?’, ’Data van meerdere partijen koppelen is een hele uitdaging, hoe kom je als overheden, samen met de markt, tot een optimalere eindoplossing?’

Volg online

Workshop 4 – Datavolwassenheid

Gespreksleiding: Rob van’t Zand partner Data en Digitalisering bij BMC

Hoe zet je als organisatie stappen in datavolwassenheid? Wat kan je aan waarde genereren in de verschillende datavolwassenheidsniveaus? En waar heb je aan te werken als je (nog) meer waarde wilt halen uit data? In deze sessie bespreekt Rob van ‘t Zand de diverse thema’s en de relatie met de vier niveaus van datavolwassenheid. Met het model dat hierop is gebaseerd kunnen deelnemers zelf hun eigen datavolwassenheid in kaart brengen.

Doelgroep: gemeenten, provincies, regionale samenwerkingsverbanden

Volg online

2de workshopronde

Zie alle info hier

Van interbestuurlijke datastrategie naar de praktijk

Met Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Wat is datagedreven werken en hoe pakken gemeenten dit aan? Al jaren zijn verschillende gemeenten (individueel) aan het experimenteren. Steeds meer gemeenten leggen hun visie op datagedreven werken vast in een datastrategie. Waaruit bestaan deze strategieën en hoe ambitieus zijn de geformuleerde visies en doelen?

Volgens de interbestuurlijke datastrategie -waaraan wordt gewerkt-, kunnen we met bepaalde acties het potentieel van data voor maatschappelijke opgaven beter benutten. Toch zien we dat met de huidige randvoorwaarden overheden blijven hangen in experimenten en dubbel leergeld betalen.

Tijdens deze meetup delen we graag de ambities van de overheid om data optimaal en verantwoord te benutten binnen de domeinen. Ook gaat het over de benodigde invulling van systeemfuncties. Het zijn stevige ambities; hoe kunnen we dit concreet maken? De VNG heeft een stap gemaakt in de doorvertaling naar de praktijk, die we graag samen met gemeenten bespreken en toetsen. Wat nemen gemeenten nu op in hun datastrategie en waarmee zijn zij het beste gediend? Wat kunnen we het beste in gezamenlijkheid oppakken?

Programma

13.00 – 13.30 uur
Inloop met broodje

13.30-13.35
Welkom door Fatiha Alitou, Kennisnetwerk Data & Smart Society, VNG Realisatie

13.35- 13.50
Ambities voor een interbestuurlijke datastrategie door Tim Faber, projectleider Data & A.I, Ministerie van BZK

13.50- 14.15 pitches datastrategie:

  • VNG ambities datagedreven werken door Berend Alberts- de Gier, sr. beleidsmedewerker Data en Publieke waarden, VNG
  • Datavisie Noord-Brabant door Marcel Thaens, CIO Noord-Brabant
  • Datastrategie Gemeente Stichtse Vecht door Nadja Wiss, sr. Adviseur en coördinator datagestuurd werken

14.15-14.35
Paneldiscussie met stellingen

14.30-15.00
Ruimte voor discussie en open vragen aan deelnemers

Kennisnetwerkdata.pleio.nl

Deze meetup wordt georganiseerd door het Kennisnetwerk Data en Smart Society van de VNG. U vindt de opname en bijbehorende presentaties terug in het archief op de pleio-site van het kennisnetwerk Data & Smart Society. Voor de pleio-site moet u zich wel eerst laten registeren

2de workshopronde: keuze uit 4 workshops

TijdstipWorkshop 1Workshop 2Workshop 3Workshop 4
15.00 – 16.00Movares, MobiliteitWateroverlast en ecologieSamen organiseren
Gemeente Tilburg
Focus projecten data

Workshop 1 – Big Data in de stad

Data is dé basis van elk advies- en ontwerpproject. Alles begint met het verzamelen van data op de juiste manier. Movares en PelserHartman vertellen over de nieuwste inwinmethodes en het analyseren en omzetten van big data naar ontwerpen in projecten. 

De presentatie geven we samen met PelserHartman. Er zijn twee presentatoren, Jeroen van Boekel van Movares en Jeroen Pelser van PelserHartman.

Jeroen van Boekel is een breed georiënteerde data-engineer bij Movares.

Jeroen Pelser is bouwkundig ingenieur en stippelt binnen PelserHartman al 20 jaar de koers uit. Als directeur 3D techniek en innovaties is hij het creatieve brein achter de innovatieve technische oplossingen van PelserHartman.

Volg online

Workshop 2 – Bewaak met data de balans tussen wateroverlast en ecologie – studenten TU Eindhoven

Denk je mee hoe het maaien van onze sloten meer data gestuurd kan plaatsvinden?

Sloten en kanalen worden gemaaid, zodat het water naar zee kan stromen. Op die manier worden overstromingen voorkomen. Het nadeel van maaien is dat daarmee een deel van de waardevolle planten en dieren wordt verwijderd. Daarom willen we zo weinig mogelijk maaien, zonder extra risico op overstromingen. Om het maaimoment zo optimaal mogelijk te kunnen plannen is er een model ontwikkeld.

Jaarlijks ondersteunt Aa en Maas (Datalab) een vak aan de TU Eindhoven. Dit jaar richt het vraagstuk zich op maaibeheer. De studenten is gevraagd om het model te verbeteren. Daarbij wordt gekeken naar twee punten:
1. Het model voor alle sloten en kanalen toepasbaar te maken
2. De betrouwbaarheid van de uitkomsten van het model te verbeteren

Tijdens de workshop presenteren studenten de twee beste oplossingen met daarin hun resultaten, bevindingen en leerpunten.

Volg online

Workshop 3 – Samen organiseren: van goed idee naar generieke oplossing

De gemeenten ‘s-Hertogenbosch en Tilburg en de provincie Noord-Brabant hebben afgelopen jaar samen met externe partners los van elkaar oplossingen ontwikkeld om meer inzicht te krijgen en te geven over processierups overlast en de verspreiding daarvan. Dit voorjaar hebben de gemeenten en provincie de intentie naar elkaar toe uitgesproken om samen op te trekken en generieke oplossingen te ontwikkelen die voor alle gemeenten en andere overheden bruikbaar zijn.

De gemeenten en provincie geven een toelichting op de ontwikkelde oplossingen, de intentie tot samenwerking en de tussenstand. Aansluitend gaan zijn samen met externe partners en de VNG in gesprek over vragen als: Waarom gaat samenwerken niet vanzelf? Wat werkt wel en wat niet? Wat is er nodig om verder te komen? Hoe geven we daar invulling aan?

Doelgroepgemeenten, provincies, regionale samenwerkingsverbanden
GespreksleidingMathijs van Niel, BMC
DeelnemersIbrahim Bahadin, gemeente Tilburg
Michel de Jong, gemeente ‘s-Hertogenbosch
Theo van der Sanden, provincie Noord-Brabant
Paul Suijkerbuijk, VNGDavy de Jong, VAA

Volg online

Workshop 4 – Drie focus projecten gemeente ’s-Hertogenbosch

Spreker: Michel de Jong – Chief Data Officer bij gemeente ‘s-Hertogenbosch

In het voorjaar van 2021 zijn binnen gemeente ’s-Hertogenbosch drie focusprojecten geselecteerd. Dit hebben we gedaan om nog meer ervaring op te doen met data gedreven werken. Daar leren we weer van. Via een scrum methodiek is de afgelopen maanden gewerkt aan 3 vraagstukken waarbij inzet van (open) data cruciaal is. We wilden onderzoeken in hoeverre het ‘instrument’ focusprojecten de gemeentelijke organisatie kan helpen bij het versnellen van de beweging naar een meer data gedreven organisatie.

De drie focusprojecten zijn:

  • Zorgpaden (hoe kunnen we door analyse van berichtenverkeer meer inzicht verkrijgen in klantreis van cliënten)
  • Dashboard duurzaamheid (hoe kunnen we inwoners met data stimuleren zelf meer regie te pakken op hun eigen duurzaam handelingsperspectief)
  • Bezoekersstromen binnenstad (welke mogelijkheden bieden telcamera’s in de binnenstad op het gebied van veiligheid en economie)

Ieder project kent zijn eigen specifieke uitdagingen, aanpakken en oplossingsrichtingen. Tijdens de workshop wordt u meegenomen in het proces dat de focusprojecten doorlopen hebben. En we laten, in de vorm van demo’s, zien wat de (tussen)resultaten zijn.

Volg online

Workshopronde 1

Zie hier alle info

Digital Twin, ontwerpen met data voor stedelijke transformatie

Over Digital Twin, als je op YouTube kijkt naar mooie voorbeelden, zal het gros van de overheidsorganisaties denken “Dat is nog lang niet voor mij!”. Niets in minder waar.  

Tijdens de sessie gaan we in op het concept ‘Digital Twin’, raken we de definitie van Digital Twin aan en leggen we uit hoe we vanuit de provincies, gemeenten en waterschappen samen werken aan de Digital Twin Community.

We maken het ook concreet: want, waar kun je morgen mee beginnen? Op basis van ervaring, kennis, kunde en code van Gemeente Amsterdam en Gemeente Utrecht is het voor een digital twin binnen handbereik. Wij zullen namelijk in gaan op wat er is, wat er uit te halen is en gaan we de dialoog aan hoe we samen verder kunnen bouwen aan concrete oplossingen.

Side event: Kennisdag Sport & Data

We worden in onze digitaliserende leefwereld omringd door data. Het werken met data als onderligger van het beleid biedt kansen en mogelijkheden. Daarvoor moeten we meer weten over het verzamelen, begrijpen en analyseren van data. Hoe zetten we data in voor een beter lokaal sportbeleid? 

Tijd om daarmee aan de slag te gaan. Om u op weg te helpen én te inspireren om de kansen, mogelijkheden en beperkingen van het werken met data te benutten, nodigen wij u uit voor de Kennisdag Sport en Data in Maaspoort Den Bosch.

De Kennisdag is een coproductie van Sportinnovator, Kenniscentrum Sport & Bewegen, Gemeente ‘s-Hertogenbosch en Vereniging Sport en Gemeenten. En is bedoeld voor beleidsmakers, bestuurders en adviseurs die de mogelijkheden van het gebruik van data beter willen leren kennen en/of ermee aan de slag willen.

Enthousiast geworden en wilt u zich inschrijven?

Bekijk dan hier de website

Side event: The Data Impact Confessions

Alumni of JADS Professional Education and anyone who is interested in the impact of Data Science come together during the Data Impact Confessions. Learn about the results JADS alumni achieved and witness the award ceremony for the Professional Education Impact Awards, related to personal, business and society impact with Data Science.

Read more and register!

Side event: Data Week School

Data Science is hip en niet meer weg te denken uit ons leven. Ben jij de data scientist van de toekomst? Tijdens de JADS Dataweek School maken kids van 9 tot 12 jaar op een toegankelijke manier kennis met de wonderbaarlijke mogelijkheden van data science. 

The wonderful world of data science
De mogelijkheden van data science zijn eindeloos! Denk bijvoorbeeld aan het meten van je gezondheid, het oplossen van verkeersfiles, het beter laten groeien van planten, of zelfs het opsporen van boeven: het kan allemaal! Tijdens de JADS Dataweek School 2021 maak je kennis met de mogelijkheden van data science.

Aanmelden

Data Dialoog Tafel: Rol data bij innovatie op nationale vraagstukken

Gasten: Iris Koolen, Nationale AI Cursus, Rob Elsinga, Microsoft , Thomas Vrolijk, Techleap, Gerben Schonebaum, Flying Fish en Guido Leestemaker, BOM. 

Na de lancering van de ICT en Data Science studie van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij volgt er een Data Dialoog Tafel over de rol van data bij innovatie op nationale vraagstukken. De tafelgasten zijn werkzaam als ondernemer, in het bedrijfsleven en bij de overheid en zijn elke dag met het belang van data bezig. Samen gaan ze in gesprek over de kansen die er zijn om data verantwoord te gebruiken om innovatie verder te versnellen.

Live Meeting Tech tegen Corona

Gespreksleider: Elisabeth van der Steenhoven, Tech Tegen Corona

Brenno de Winter (intro)

Tafelgasten:

Guido Blaauw

Ad Koolen

Petra van Schayik

Roger ter Heide

Interactive Future Lab

Er vindt een Interactive Future Lab plaats.

Gespreksleider:

Elisabeth van der Steenhoven, Tech Tegen Corona

Tafelgasten:

 Itay Garmy

Felix van den Horst

Luc Baardman

Theodoor van der Klaauw

Data & Boundaries (online)

Er is veel data die, wanneer dit gedeeld wordt, erg veel kansen biedt. Denk aan de kansen van open data die beter benut worden, wanneer gemeenten en overheden data gaan delen om een maatschappelijke opgave of beleidsvraagstuk met partners op te pakken. En cloudcomputing, Big Data, AI en IoT worden ontwikkeld om efficiëntie te maximaliseren, schaalvergroting mogelijk te maken en om nieuwe diensten te verwezenlijken.

Hierover gaan we tijdens Dataweek NL in onze sessie Data & Boundaries meer te weten komen.

– Waar liggen dan de grenzen? 

– Hoe organiseer je je data governance?

– Welke data wordt er ingezet?

– Wat is het doel en is deze data altijd correct?

– Waar slaan we de data op?

Onder leiding van Norbert Derickx (IT Circle Nederland) gaan we in het plenaire deel aan de hand van dit vraagstuk in gesprek met onder andere Teus Kappen (CSIO/CRIO @UMCU) en Gerjan van Schaijk (DPO @UWV).

Daarna kiest u een (of meerdere) online break-out sessies waarbij u wordt geïnformeerd over diverse onderwerpen, zoals Digitale Mensenrechten (Gemeente Amsterdam), Data en Zorg, (UMC Utrecht), Op weg naar FAIR en Open (RIVM), Data Labs (TU Delft) en Sharing data that has never been shared before (Dexes), Data privacy (UWV) en Data en Cloud van eigen bodem, noodzaak of niet? (Interconnect).

U kunt zich hier aanmelden!

Side event: ICAI Day – A deep Dive into AI

On the 27th of October ICAI organizes the ICAI Day: A deep dive into AI. This hybrid event will take place on location in Den Bosch and online. The focus of this ICAI event will be on the technological side of AI.

Together with the ELSA Labs community of NLAIC, we organize a lunch event as part of the ICAI day for all the labs. In small table settings we will deep dive into specific area’s and how to work on AI with trustworthiness integrated in the technology. Introductions will come from the Police Lab and ELSA Lab. You must be physically present to attend this part of the programme.

We have speakers from outside and inside the labs who will dive into the latest technologies of AI and show work on Geometric Deep Learning: from Euclid to drug design (Michael Bronstein, Imperial College & Twitter) and graph convolution networks (Xie Weiyi, Radboud MC/Thira Lab). Finally our experts in the labs, from academia and industry, will share insides on lessons learned from the collaborations in the ICAI labs.

MORE INFORMATION AND REGISTRATION

Data Dialoog Tafel: Ondernemen met data

Met gasten als Jeroen Steenbakkers van Argaleo, Amber Kesselaer van Data Kingdom, Liesbeth Leijssen van JADS en Maurice Horsten van BIM.

En vertegenwoordiging vanuit Bossche Technologie Tafel, Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij en Stan Dorgelo van Springbok.