Side event: Data Driven Agrifood Future

Op dinsdag 26 oktober 2021 vindt de 2e conferentie DDAFF plaats in het provinciehuis Den Bosch voor iedereen in de agrofoodsector die meer wil weten over de kansen van data in de voedselketen. De conferentie vindt plaats van 14.00-17.00 uur. U kunt daarnaast ook deelnemen aan het internationale deel dat plaats vindt van 20.00-22.00 uur (CET). Deelname is gratis en vindt voornamelijk online plaats.

De conferentie gaat in op 3 belangrijke deelthema’s:

  • Data naar actie; data verzamelen is één, maar wat gaat u ermee doen?
  • Data en vertrouwen; gebruik van data kent veel vertrouwenskwesties, hoe zit het bijvoorbeeld met eigenaarschap?
  • Data en vaardigheden; door de inzet van data en AI maken ‘oude’ banen voor ‘nieuwe’. Hoe maken we medewerkers klaar voor deze transitie?

Gerenommeerde sprekers van aantrekkelijke projecten nemen u mee in hun dagelijkse praktijk. Lees meer over het programma en meld u direct aan.

Volg via livestream (14:00 – 17:00)

Volg het internationaal avondprogramma (20:00 – 22:00)