2de workshopronde: keuze uit 4 workshops

TijdstipWorkshop 1Workshop 2Workshop 3Workshop 4
15.00 – 16.00Movares, MobiliteitWateroverlast en ecologieSamen organiseren
Gemeente Tilburg
Focus projecten data

Workshop 1 – Big Data in de stad

Data is dé basis van elk advies- en ontwerpproject. Alles begint met het verzamelen van data op de juiste manier. Movares en PelserHartman vertellen over de nieuwste inwinmethodes en het analyseren en omzetten van big data naar ontwerpen in projecten. 

De presentatie geven we samen met PelserHartman. Er zijn twee presentatoren, Jeroen van Boekel van Movares en Jeroen Pelser van PelserHartman.

Jeroen van Boekel is een breed georiënteerde data-engineer bij Movares.

Jeroen Pelser is bouwkundig ingenieur en stippelt binnen PelserHartman al 20 jaar de koers uit. Als directeur 3D techniek en innovaties is hij het creatieve brein achter de innovatieve technische oplossingen van PelserHartman.

Volg online

Workshop 2 – Bewaak met data de balans tussen wateroverlast en ecologie – studenten TU Eindhoven

Denk je mee hoe het maaien van onze sloten meer data gestuurd kan plaatsvinden?

Sloten en kanalen worden gemaaid, zodat het water naar zee kan stromen. Op die manier worden overstromingen voorkomen. Het nadeel van maaien is dat daarmee een deel van de waardevolle planten en dieren wordt verwijderd. Daarom willen we zo weinig mogelijk maaien, zonder extra risico op overstromingen. Om het maaimoment zo optimaal mogelijk te kunnen plannen is er een model ontwikkeld.

Jaarlijks ondersteunt Aa en Maas (Datalab) een vak aan de TU Eindhoven. Dit jaar richt het vraagstuk zich op maaibeheer. De studenten is gevraagd om het model te verbeteren. Daarbij wordt gekeken naar twee punten:
1. Het model voor alle sloten en kanalen toepasbaar te maken
2. De betrouwbaarheid van de uitkomsten van het model te verbeteren

Tijdens de workshop presenteren studenten de twee beste oplossingen met daarin hun resultaten, bevindingen en leerpunten.

Volg online

Workshop 3 – Samen organiseren: van goed idee naar generieke oplossing

De gemeenten ‘s-Hertogenbosch en Tilburg en de provincie Noord-Brabant hebben afgelopen jaar samen met externe partners los van elkaar oplossingen ontwikkeld om meer inzicht te krijgen en te geven over processierups overlast en de verspreiding daarvan. Dit voorjaar hebben de gemeenten en provincie de intentie naar elkaar toe uitgesproken om samen op te trekken en generieke oplossingen te ontwikkelen die voor alle gemeenten en andere overheden bruikbaar zijn.

De gemeenten en provincie geven een toelichting op de ontwikkelde oplossingen, de intentie tot samenwerking en de tussenstand. Aansluitend gaan zijn samen met externe partners en de VNG in gesprek over vragen als: Waarom gaat samenwerken niet vanzelf? Wat werkt wel en wat niet? Wat is er nodig om verder te komen? Hoe geven we daar invulling aan?

Doelgroepgemeenten, provincies, regionale samenwerkingsverbanden
GespreksleidingMathijs van Niel, BMC
DeelnemersIbrahim Bahadin, gemeente Tilburg
Michel de Jong, gemeente ‘s-Hertogenbosch
Theo van der Sanden, provincie Noord-Brabant
Paul Suijkerbuijk, VNGDavy de Jong, VAA

Volg online

Workshop 4 – Drie focus projecten gemeente ’s-Hertogenbosch

Spreker: Michel de Jong – Chief Data Officer bij gemeente ‘s-Hertogenbosch

In het voorjaar van 2021 zijn binnen gemeente ’s-Hertogenbosch drie focusprojecten geselecteerd. Dit hebben we gedaan om nog meer ervaring op te doen met data gedreven werken. Daar leren we weer van. Via een scrum methodiek is de afgelopen maanden gewerkt aan 3 vraagstukken waarbij inzet van (open) data cruciaal is. We wilden onderzoeken in hoeverre het ‘instrument’ focusprojecten de gemeentelijke organisatie kan helpen bij het versnellen van de beweging naar een meer data gedreven organisatie.

De drie focusprojecten zijn:

  • Zorgpaden (hoe kunnen we door analyse van berichtenverkeer meer inzicht verkrijgen in klantreis van cliënten)
  • Dashboard duurzaamheid (hoe kunnen we inwoners met data stimuleren zelf meer regie te pakken op hun eigen duurzaam handelingsperspectief)
  • Bezoekersstromen binnenstad (welke mogelijkheden bieden telcamera’s in de binnenstad op het gebied van veiligheid en economie)

Ieder project kent zijn eigen specifieke uitdagingen, aanpakken en oplossingsrichtingen. Tijdens de workshop wordt u meegenomen in het proces dat de focusprojecten doorlopen hebben. En we laten, in de vorm van demo’s, zien wat de (tussen)resultaten zijn.

Volg online

Workshopronde 1

Zie hier alle info

Kijk mee via onze livestream

Big Data in de stad

15.00 - 16.00
Volg via Youtube

Samen organiseren: van goed idee naar generieke oplossing

15.00 - 16.00
Volg via Youtube

Drie focus projecten gemeente ’s-Hertogenbosch

15.00 - 16.00
Volg via Youtube

Bewaak met data de balans tussen wateroverlast en ecologie

15.00 - 16.00
Volg via Youtube