Van interbestuurlijke datastrategie naar de praktijk

Met Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Wat is datagedreven werken en hoe pakken gemeenten dit aan? Al jaren zijn verschillende gemeenten (individueel) aan het experimenteren. Steeds meer gemeenten leggen hun visie op datagedreven werken vast in een datastrategie. Waaruit bestaan deze strategieën en hoe ambitieus zijn de geformuleerde visies en doelen?

Volgens de interbestuurlijke datastrategie -waaraan wordt gewerkt-, kunnen we met bepaalde acties het potentieel van data voor maatschappelijke opgaven beter benutten. Toch zien we dat met de huidige randvoorwaarden overheden blijven hangen in experimenten en dubbel leergeld betalen.

Tijdens deze meetup delen we graag de ambities van de overheid om data optimaal en verantwoord te benutten binnen de domeinen. Ook gaat het over de benodigde invulling van systeemfuncties. Het zijn stevige ambities; hoe kunnen we dit concreet maken? De VNG heeft een stap gemaakt in de doorvertaling naar de praktijk, die we graag samen met gemeenten bespreken en toetsen. Wat nemen gemeenten nu op in hun datastrategie en waarmee zijn zij het beste gediend? Wat kunnen we het beste in gezamenlijkheid oppakken?

Programma

13.00 – 13.30 uur
Inloop met broodje

13.30-13.35
Welkom door Fatiha Alitou, Kennisnetwerk Data & Smart Society, VNG Realisatie

13.35- 13.50
Ambities voor een interbestuurlijke datastrategie door Tim Faber, projectleider Data & A.I, Ministerie van BZK

13.50- 14.15 pitches datastrategie:

  • VNG ambities datagedreven werken door Berend Alberts- de Gier, sr. beleidsmedewerker Data en Publieke waarden, VNG
  • Datavisie Noord-Brabant door Marcel Thaens, CIO Noord-Brabant
  • Datastrategie Gemeente Stichtse Vecht door Nadja Wiss, sr. Adviseur en coördinator datagestuurd werken

14.15-14.35
Paneldiscussie met stellingen

14.30-15.00
Ruimte voor discussie en open vragen aan deelnemers

Kennisnetwerkdata.pleio.nl

Deze meetup wordt georganiseerd door het Kennisnetwerk Data en Smart Society van de VNG. U vindt de opname en bijbehorende presentaties terug in het archief op de pleio-site van het kennisnetwerk Data & Smart Society. Voor de pleio-site moet u zich wel eerst laten registeren

Kijk mee via onze livestream

Van interbestuurlijke datastrategie naar de praktijk

13.30 - 15.00
Volg via Youtube