Wil je meer informatie?

Stuur dan een e-mail naar info@dataweeknl.nl en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

27 juni t/m 2 juli 2022
Programma

Maandag 25 oktober

Thema Data & Actualiteit / Inclusie

De Data Week NL start met een netwerk lunch voor sponsors, partners, genodigden en stakeholders. Gevolgd door het Nationaal Data Debat en de opening van Data Week NL.

Het Nationaal Data Debat gaat over de maatschappelijke opgaven en kansen, die zijn ontstaan vanuit de recentelijke versnelling op data & digitalisering. We voeren een debat over hoe we moeten omgaan met data. Over het tegengaan van een tweedeling in de samenleving. En over de stimulans voor innovatie en het benutten van de toekomst kansen voor jongeren.

aanmelden

Sprekers/forum namens het Europarlement, landelijke overheid, Nederlandse bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijke organisaties. Inclusief een forum waar jongeren een belangrijke plaats in zullen nemen.

De dag sluit af met de eerste Data Dialoog Tafel over digitale vaardigheden / inclusie. Samen innoveren voor de toekomst met een toekomstbestendige aanpak. Rekening houdend met ethische grenzen, eigenaarschap, regelgeving, rolverdeling, verantwoordelijkheden en het omgaan met desinformatie.

12.30 – 13.30 uur           
Netwerk lunch sponsors, partners, genodigden (Kamerleden) en stakeholders

13.45 – 16.00 uur
Nationaal Data Debat

Programma vanaf 13.45 uur      
Opening Data Week NL door gastheer Burgemeester Mikkers van de gemeente ’s-Hertogenbosch in samenwerking met gedeputeerde Van Gruijthuijsen van provincie Noord-Brabant.

14.00 – 14.20 uur
Alliantie Digitaal Samenleven
Verbinding naar de toekomst met prinses Laurentien (online)

14.20 – 14.40 uur
De Tweede Kamer – De Nederlandse opgave
Spreker: Lousewies van der Laan, Executive Director Transparency International Nederland
Hoe speelt Nederland in op de Europese strategie en pakt zij haar rol in de uitdagingen die daaruit voortkomen?

LW

Lousewies van der Laan is sinds oktober 2020 Directeur van Transparency International Nederland, het Nederlandse chapter van de wereldwijde anti-corruptie NGO.

Ze is een voormalig lid van het Europees Parlement en het Nederlandse parlement, waar zij als partijleider actief was. Na haar politieke carrière heeft Lousewies ook gediend als stafchef bij het Internationaal Strafhof en als bestuurslid van de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers.  Ook heeft ze een adviesbureau gerund dat zich richtte op mensenrechten, democratie, bestuur en de rechtstaat. Lousewies zit ook in de adviesraad van de Nederlandse Nationale Cyberbeveilligingscampagne Alert Online.

14.40 – 15.00 uur
Tegengeluid
Spreker: Kathalijne Buitenweg, Raad van State in interview met Frits Bussemaker, iPoort
Het spanningsveld. Waar liggen kansen en bedreigingen? Datamacht en tegenkracht.

15.00 – 15.15 uur
De economische kansen
Spreker: Beyond Eyes van Heijmans/CSU door Jeroen Groenen en scale up in gesprek
Innovatie versnellen met de toepassing van data is niet eenvoudig, maar maakt wel het verschil.

Jeroen Groenen is manager bij Beyond Eyes. Jeroen heeft een passie voor slimme technologieën en zet zijn expertise graag in om met inspirerende potentievolle producenten en diensten aan de slag te gaan. Samen met zijn collega’s wil Jeroen het initiatief (destijds BeSense) dat in 2017 is ontstaan naar een hoger niveau brengen waarin de eindgebruiker nog meer centraal staat.

15.15 – 15.55 uur
De inclusie uitdaging
Spreker: Wietske Kamsma
Hoe krijgen we iedereen mee in deze versnelling en maken we het toekomstbestendig?

15.55 – 16.00 uur
Ondertekening Declaration of Inclusion

Moderator: Bas van Werven
Sidekick: Emile Aarts

16.00 – 17.00 uur
Data Dialoog Tafel: Digitale Vaardigheden / Inclusie (digitaal)
Moderators: Karen van der Zanden en Frits Bussemaker van iPoort

Tafelgasten:
Sahar Yadegari, Directeur VHTO
Karien Sondervan, Directeur Cybersoek
Marian Thunnissen, Lector Dynamische Telen interventies, Fontys Hogeschool
Ali Rabarison, Directeur Beleid Inclusieve Samenleving VNG.

Studiogasten: Ben Kokkeler en Ander Keijzer van Avans

Ben Kokkeler, lector Digitalisering en Veiligheid bij Avans Hogeschool, werkt samen met burgerinitiatieven en professionals aan digitale veiligheid in de wijk. Hij begeleidt bijvoorbeeld buurtpreventieteams, burgers die sociale alarmering samen willen organiseren en ethische commissies van gemeenten met kennis rond welke apps te gebruiken, welke data wel/niet gedeeld kunnen worden, welke kansen en risico’s er zijn rond digitalisering.

Selectie sprekers maandag 25 oktober

Prinses Laurentien
Bas van Werven en Emile Aarts

Founding Partners

Co-partners

Kennis Partners

Sponsoren