Data Dialoog Tafel: Digitale vaardigheden / inclusie (digitaal)

Spreker(s) Moderators: Karen van der Zanden en Frits Bussemaker van iPoort

Tafelgasten:  

Sahar Yadegari, Directeur VHTO
Karien Sondervan, Directeur Cybersoek
Marian Thunnissen, Lector Dynamische Telen interventies, Fontys Hogeschool
Ali Rabarison, Directeur Beleid Inclusieve Samenleving VNG

Studiogasten:

Ben Kokkeler en Ander Keijzer van Avans