Workshop: Datakwaliteit

Datakwaliteit is de basis van elke vorm van dataverwerking en besluitvorming. Arre Zuurmond neemt je mee in zijn vraagstuk rondom informatiehuishouding en de datakwaliteit daarbinnen. Discussieer met Arre over welke datakwaliteit van toepassing is op de verschillende organisatietypen die hij onderscheidt. Een interactieve sessie met de regeringscommissaris Informatiehuishouding.

Arre Zuurmond is sinds 1 januari 2022 de regeringscommissaris Informatiehuishouding. En zal als aanjager de uitvoering van het generieke actieplan informatiehuishouding Rijksoverheid ‘Open op Orde’ bevorderen. Dit meerjarenplan richt zich op de structurele verbetering van de informatiehuishouding binnen de gehele Rijksoverheid. In 2016 is Zuurmond uitgeroepen tot overheidsmanager van het jaar.