Datatoepassingen voor een betere openbare ruimte

Datatoepassingen voor een betere openbare ruimte

Digitalisering en datagedreven werken bieden nieuwe kansen voor het aanpakken van complexe maatschappelijke opgaven. Maar stellen ons ook voor nieuwe uitdagingen. Om hier invulling aan te geven is het belangrijk dat we als overheid de kansen pakken die zich voordoen, zorgen dat we de basisvoorzieningen hiervoor op orde hebben en ons inzetten voor het borgen van de publieke waarden die hiermee samenhangen. In deze sessie bespreken we een aantal inspirerende voorbeelden van de wijze waarop de gemeente Tilburg geodata heeft ingezet om inwoners beter te informeren en te betrekken bij ontwikkeling en beheer van de openbare ruimte. Zoals de plaatsing van laadpalen voor elektrische auto’s. Daarnaast zal de VNG ons ​vanuit hun Agenda Digitale Grondrechten en Ethiek 2022-2026 meenemen in een aantal concrete instrumenten. Deze stellen ons in staat om te werken aan het beschermen van de grondrechten en het borgen van publieke waarden bij de inzet van nieuwe technologie en datagedreven werken​. Eén van die instrumenten is de Principes voor crowd management, waarbij de betrokkenheid van inwoners en ondernemers ook een belangrijke rol speelt.