ELSA Lab in a day & Moral Data City Hunt

ELSA LAB meets Data Hunt

De lectoraten Digitalisering en Veiligheid (Avans Hogeschool) en lectoraat Moral Design Strategy (Fontys) organiseren samen met de gemeente ’s-Hertogenbosch het evenement een ELSA-Lab-in-a-Day en een Moral Data Hunt.


Een ELSA-lab is een plek waar maatschappelijke, ethische en juridische aspecten van technologie samenkomen. Een Moral data City Hunt is een activiteit waarbij onderzoekers met mobiele moral lab-toepassingen de wijken intrekken om burgers te betrekken bij belangrijke ethische vraagstukken. Zo kunnen burgers met een chatbox in gesprek gaan om hun ethische posities te duiden. Op deze manier krijgen we ook de burger aan tafel die normaal gesproken niet de weg naar een inspraakavond of brainstormsessie vindt.


Er staan drie ELSA-lab sessies gepland. Dezelfde cases staan centraal maar telkens vanuit een andere optiek: de sociale-, de ethische-, en de juridische impact. De cases worden door echte ‘eigenaren’ gepresenteerd, d.w.z. door burgerinitiatieven of door ondernemers. De commissies in de zittingen bestaan uit ambtelijke medewerkers van Brabantse gemeenten die op persoonlijke titel deelnemen. De publieksjury – die ook via digitale weg aan de zitting deelneemt – bestaat uit Brabantse raadsleden en statenleden en uit het publiek van Data Week NL. Via de Moral Data sijpelt ook het ethische onderbuikgevoel van burgers op straat door in de cases, en kan het debat ‘binnen’ worden verbonden aan het debat ‘buiten’.

Dr. B.J.M. (Ben) Kokkeler – Lector Digitalisering en Veiligheid – Avans Hogeschool
Mr. Dr. B.F.W. (Bart) Wernaart – Lector Moral Design Strategy – Fontys