Workshop: Duurzame toegankelijkheid van data

Informatie is duurzaam toegankelijk als die gedurende de vastgestelde bewaartermijn voldoet aan de volgende kenmerken: vindbaar, beschikbaar, leesbaar, interpreteerbaar, betrouwbaar en toekomstbestendig. Voor iedereen die daar recht op heeft en voor zo lang als noodzakelijk. In veel organisaties zijn informatiespecialisten hiermee bezig. Daarnaast zijn er specialisten die zich bezighouden met data. In de kern doen ze precies hetzelfde, maar vanuit een andere invalshoek. Tijdens deze workshop laten we zien hoe de informatiewereld en de datawereld afzonderlijk van elkaar verschillende oplossingen voor dezelfde vraagstukken ontwikkelen. Kunnen we met elkaar stappen zetten om de kloof te dichten? 

Rens Ouwerkerk is Adviseur Ontwikkeling Kennisproducten bij het Nationaal Archief. Het herbergt collecties voor de rijksoverheid, de provincie Zuid-Holland en het voormalige graafschap Holland. Er is ook materiaal van particuliere instellingen en individuen met een associatie met de Nederlandse overheid of de politieke of sociale geschiedenis van Nederland.