Keynote: Alive and Clicking. Er is hoop voor de democratie

Documentaires als ‘The Social Dilemma’ laten ons zien dat de technologie die ons verbindt ons ook controleert, manipuleert en polariseert. We weten inmiddels dat technologie steeds vaker wordt ingezet om de democratie te ondermijnen. Denk aan het censureren van internetplatforms door overheden, de inzet van desinformatie om burgers te misleiden en de toenemende monopolypositie van Big Tech organisaties. De vraag is in hoeverre onze toekomst onder invloed van technologie nog democratisch is? In ‘Alive and Clicking’ neemt Rudy van Belkom de toekomst van de (digitale) democratie onder de loep. Zijn boek werpt nieuw licht op ontwikkelingen als nepnieuws, polarisatie en politieke manipulatie. Volgens hem is er nog hoop voor de democratie en kan technologie ook bijdragen aan meer burgerinspraak en participatie.  

Rudy van Belkom (Algemeen directeur, Stichting Toekomstbeeld der Techniek)