Diverse workshops: Aan de slag met de slimme stad

Diverse korte workshops rondom het thema ‘Aan de slag met de slimme stad’.

10.00 – 10.15 uur – Tutorial: Een veiligere stad door de Crowd Safety Manager

Een tutorial over hoe je data toepast om de stad veilig te houden met gebruikmaking van de Crowd Safety Manager. Met zijn Digital Twin laat Steenbakkers zien hoe je drukte in kaart kunt brengen en uiteindelijk kunt voorspellen, waardoor je gericht politie en boa’s kunt inzetten om de drukte te beheersen. 

Jeroen Steenbakkers, Argaleo 

10.00 – 10.15 uur – Tutorial: Vijf stappen naar een volwassen Smart City

Shahid Talib vertelt over het bewustwordingsmodel van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’. Daarmee bepaal je hoe volwassen je Smart City project is met behulp van het Smart City Majurity model.

Shahid Talib, Directeur Smart City bij Heijmans

10.15 – 10.30 uur – Tutorial: Sensordata en Privacy 

Ramon Groote licht het afwegingskader van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ toe en hoe je voorkomt dat je met de plaatsing van sensoren de AVG schendt. 

Ramon Groote, projectleider van de Provincie Noord-Brabant

10.15 – 10.30 uur – Tutorial: Smart mobility als instrument voor de slimme en duurzame stad: toepassingen en kansen

Michiel van Dongen licht toe hoe slimme mobiliteitsoplossingen bijdragen aan onze stedelijke en duurzaamheidsopgaven.

Michiel van Dongen, ministerie van IenW 

10.30 – 10.45 uur – Tutorial: Techniek: Hoe zorg je voor de juiste randvoorwaarden van de slimme stad

Arjen Hof (WeCity) licht toe wat de juiste technische randvoorwaarden van de slimme stad zijn en hoe je goed gebruikt maakt van wat er technisch allemaal kan.

Arjen Hof (WeCity) 

10.30 – 10.45 uur – Tutorial: Slim Maatwerk 

Leer hoe je digitalisering en technologisering kunt toepassen in het sociaal domein.

Annefleur Siebinga, programmamanager van de City Deal ‘Eenvoudig Maatwerk’ en de City Deal ‘Slim Maatwerk’

10.45 – 11.00 uur – Tutorial: Snuffelfiets 

De doelstelling van de Snuffelfiets is om ‘hyperlokale’ data te verzamelen over de leefomgeving. Naast betrokken inwoners levert dat inzicht op in de kwaliteit van de leefomgeving. En in gezonde, groene fietsroutes. Maar hoe zorg je voor juiste deelbare data in zo een citizen science project?

Stephen van Aken, innovatiemanager bij de Provincie Utrecht

10.45 uur – Tutorial: Ethiek: Wat als het kan en mag – Willen we het eigenlijk wel zo slim?

Een Slimme Stad zo doe je dat’! Maar doe je dat omdat het kan en mag of doe je het omdat je het ook graag wil? Die vraag zouden we veel vaker kunnen stellen, ook al in de brainstorm bij nieuwe slimme ideeën. Marieke Beekers, kwartiermaker Mindware voor Bredata en verbindingsmaker bij de gemeente Breda gaat je vertellen over de Bredase manier van samen een stad slim maken op een wijze waarin de menselijke maat centraal staat. Niet alleen als gemeente maar juist ook samen met organisaties die ook een belangrijke spelen in de stad. Daarbij worden diverse ethische werkmethodes ingezet – waar de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ een belangrijk rol speelt om juist die ook inzichtelijk te maken!

Marieke Beekers