Workshop: Datagestuurd samenwerken voor een effectieve aanpak van de eikenprocessierups

De overlast van de eikenprocessierups vraagt om beleid. Beleid vraagt om informatie, waarop het beleid gebaseerd kan worden. Informatie wordt gevoed door data. Maar is de data wel goed genoeg? Is het de juiste, kijkend naar de ecologie van de eikenprocessierups? Wordt het gestandaardiseerd ingewonnen en ook weer aan de belanghebbenden teruggeleverd? In deze presentatie gaan we in op resultaten van afstudeeronderzoeken maar ook hoe de samenwerking tussen provincie, terreinbeheerders en onderwijs/onderzoek vorm kan krijgen. Al met al een goed voorbeeld van sturen met data.