Het Wijkpaspoort: datagedreven werken aan de warmtetransitie

Met het Wijkpaspoort krijg je in één oogopslag inzicht in de kenmerken van een buurt of wijk. Hoe ziet de woningvoorraad eruit? Wat zijn de energielabels? Wat is het verbruik? Maar het biedt ook inzicht in sociale kenmerken en de ondergrond en onderhoudsplanningen van een wijk. Hiermee helpen we gemeenten bij het opstellen van zogenaamde Wijkuitvoeringsplannen. Daarin wordt aangegeven hoe en wanneer een wijk van het aardgas afgaat en op welk alternatief overgestapt wordt. Tijdens deze workshop lichten we het Wijkpaspoort toe en ga je zelf aan de slag met de toepassing ervan. Welk alternatief past het beste bij welke wijk? Welke maatregelen moeten worden genomen en voor welke eigenaren? En wanneer kan de wijk van het aardgas af? 

Martin Tillema (Kadaster)