Keynote: digitalisering in de energietransitie, hoe pak je dat aan?

De energietransitie is een bekend voorbeeld van een complexe, uitdagende maatschappelijke opgave. Tijdens deze keynote zoomen we in op de concrete vraagstukken die de energietransitie met zich mee brengt. Vervolgens laten we zien aan de hand van een praktijkvoorbeeld hoe je de digitale tweelingstad inzet om aan de slag te gaan met deze uitdagingen. 

Jillian Benders is werkzaam bij de afdeling Duurzaamheid van gemeente Rotterdam. Als procesregisseur coördineert hij strategische vraagstukken naar innovatieve oplossingen in beleidsprocessen of ondersteunende producten. Met een focus op de warmtetransitie en ambitie om Datagedreven de benodigde ontwikkelingen in de stad te regisseren, heeft hij o.a. de WANNEER-kaart & WAT-kaart voor de Transitievisie Warmte begeleidt. De cross-overs om met data het gesprek te voeden en vice-versa, om zo écht de bouwstenen van Rotterdam beet te pakken en te ontwikkelen, is in zijn ogen een belangrijke skillset voor de ambtenaar van vandaag om morgen integraal vorm te geven. Het heeft geleid tot het plaatsen van de eerste bouwstenen, als overal productowner, voor een Digital Twin Duurzaamheid die uitgroeit tot één kopie van de stad om de grens tussen data en doen, te overbruggen.

Lenny Putman is senior adviseur bij BMC. Zij heeft een brede ervaring op duurzaamheid, energie en klimaat. Zij was o.a. gemeentelijk programmamanager duurzaamheid, kwartiermaker & programmamanager RES regio Utrecht en is nu procesregisseur RES van Groene Metropool Regio Arnhem-Nijmegen. Met haar ervaring helpt zij gemeenten, provincie en regio’s op strategie, bestuurlijke samenwerking en uitvoering van met name energie en duurzaamheidsopgaven. Lenny is (maatschappelijk-) resultaat gedreven en stuurt op een oplossingsgerichte en integrale aanpak.

Marcel Broekhaar, senior adviseur Slimme Samenleving