In gesprek met: Op weg naar een landelijk ecosysteem voor mobiliteit en Smart City

Het ecosysteem in Nederland dat de digitale koppeling aanbrengt tussen mobiliteit, verstedelijking en verduurzaming versterkt ook de digitale economie. Doel is om het fundament te leggen voor een duurzaam, datagedreven mobiliteitssysteem en slimme en duurzame verstedelijking (gegeven de omvangrijke woningbouwopgave en ruimtelijke verdichting) in Nederland.

Een innovatieve aanpak vraagt om samenwerking tussen overheden en bedrijven. Ook de grote 40 Nederlandse gemeenten werken mee om tot innovatieve oplossingen te komen. Data speelt een belangrijke rol voor het oplossen van stedelijke en mobiliteitsproblematiek. Verschillende grote steden in Nederland zullen qua inwonersaantal fors groeien. Zo ook Apeldoorn. Welke kansen ziet de gemeente Apeldoorn voor het gebruik van data voor de lokale ontwikkeling van de Spoorzone en t.a.v. stadsdistributie en logistiek? En welke mogelijke toepassingen ziet Apeldoorn voor een landelijk ecosysteem?

Hans Teuben, Capgemini, Director Public Sector | Growth Strategy
Drs. Roelof de Graaf, Gemeente Apeldoorn, Programmamanager Spoorzone
Dr. Frans Jorna, Gemeente Apeldoorn, Directeur Interne en externe dienstverlening