Workshop: Hoe kunnen wegbeheerders informatie uit auto’s gebruiken voor inzicht in de toestand en het gebruik van onze wegen? 

Moderne auto’s delen steeds grotere hoeveelheden informatie en bieden extra ‘ogen’ op de weg. Dat biedt kansen voor wegbeheerders. Wat zijn die kansen én hoe kunnen we deze benutten? Het ministerie van I&W onderzoekt samen met andere wegbeheerders in Nederland (en Provincie Noord-Brabant en SmartwayZ.NL) wat de toegevoegde waarde is van deze informatie. Wat is nodig om die informatie in te bedden in het primaire proces van wegbeheerders? En op welke wijze kunnen we met deze informatie weggebruikers beter bedienen? Ontdek in deze sessie wat de kansen zijn voor jouw beheergebied.

Koen Steenbakkers (Rijkswaterstaat)