Workshop: Next Level Urban Planning

Steden groeien en worden steeds complexer om te besturen. De uitdagingen in o.a. verdichting, energie- klimaattransitie, mobiliteitstransitie en leefbaarheid zijn onderling verbonden. Integraliteit is daardoor een vereiste. Deze complexiteit gaat de grenzen van het verstandelijke vermogen te buiten. De digitale revolutie maakt een compleet nieuwe manier werken mogelijk voor de integrale stedelijke planning. Het UDI Digital City Programma is een ecosysteem van bedrijven, kennisinstellingen en overheden met als doel om deze nieuwe digitale werkwijze te ontwikkelen. In deze workshop lichten we dit toe en gaan we op interactieve wijze de discussie aan over de belangrijkste kansen en uitdagingen om tot deze nieuwe digitale manier van werken te komen. Aan de hand van twee concrete use cases bespreken we hoe een urban digital twin kan worden toegepast in besluitvorming en om inwoners te betrekken in het stedelijke planning proces.